ახალი მიკროსკოპები, მეტი შესაძლობლობით CJ OPTIC-ისგან

ახალი მიკროსკოპები, მეტი შესაძლობლობით CJ OPTIC – ისგან.
დ ა ე მ ა ტ ა:
1. პოლარიზებული ლინზა,რაც გვაძლევს ობიექტის უკეთეს გამოსახულებას, განსაკუთრებით რეკომენდირებულია ფოტოს გადაღების დროს.
2. ნატურალური განათების ლინზა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ვიმუშაოთ კომპოზიტებთან ნატურალური განათების პირობებში.
3. ფლუორესცენციული ლინზა – საშუალებას გვაძლევს აღმოვაჩინოთ ნადები და კომპოზიტი. 
4. ორმაგი განათება 2000 ლუქსამდე.
5.რაც მთავარია,
ვარიოფოკუსი 210მმ – 470 მმ მდე.