10-12 ნოემბერი – Jan Schunemann თბილისში!

ყურადღება!

კონგრესთან დაკავშირებით დაინტერესებული ექიმებისთვის!

 

2017 წლის 10-12 ნოემბერს თბილისში, “Sprint-Dental”-ის ორგანიზებით ჩატარდება კონგრესი. ერთ-ერთი მომხსენებელია ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი – Jan Schunemann.