ქ.თბილისი, ოთარ ონიაშვილის #25/27

მობილური: (+995) 597 00-75-57     ტელეფონი: (+995) 32 2 04-75-57
ელ.ფოსტა: sprint.dental@yahoo.com