ბჟენები

Capo Bond

Capo Bond – 5 მლ მოცულობის, მულტიფუნქციური, ერთკომპონენტიანი (პრაი...

Capo Flow Set

დენადი კომპოზიტების ანაწყობი     ფერები:   6 x 1 გ Capo Flow (A2, A3, A3,5, A4,...

Capo Natural

Capo Natural არის სხივგამყარებადი მიკრო ჰიბრიდული კომპოზიციური სა...

Nanopaq

Nanopaq არის სხივგამყარებადი ნანო-კომპოზიტი, რომელსაც შემავსებ...

Showing all 12 results